Ikigai Dojo

Gastles Shihan Ron

Yujin Cup 2020

NK Kata 2020

Ikigai Dojo Examens 2019

Mud Masters 2019

Ikigai Dojo Opening